Báo cáo thị trường ô tô Việt Nam (Update 07/2019)

19 Sep 2019 by Admin

Những quy định mới liên quan đến hoạt động nhập khẩu ô tô, đặc biệt thuế nhập khẩu ô tô giảm về 0% thúc đẩy ô tô ngoại nhập khẩu vào Việt Nam (chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia). Tuy nhiên lại tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với ô tô lắp ráp trong nước.

Source: VietData

NHẬN THÔNG TIN KHÓA HỌC