Trần Chí Vững

Media Planning Executive, Ureka Media

"Mục tiêu đến với U academy để hiểu tổng quan về Digital Marketing, đồng thời hiểu đúng và sâu về những gì mình đang làm. Khóa học đáp ứng được hầu hết những mục tiêu đề ra khi mình tham gia. Cũng do có nhiều kiến thức cô đọng trong 13 buổi, nên tốc độ học khá nhanh, khuyên các bạn không nên nghỉ bất kì buổi nào, không sẽ khó theo bài học."

Vững, Tốt nghiệp Khóa I Digital Performance Marketing

NHẬN THÔNG TIN KHÓA HỌC