Hình ảnh lớp học

Học viên có thời gian để chia sẻ khi mỗi lớp học ở U Academy chỉ từ 6 tới 12 học viên.

Các buổi học chú trọng sự tương tác 2 chiều giữa người đứng lớp và học viên, khi 30% thời lượng dành cho các nhóm trình bày bài tập nhóm, cũng như đặt câu hỏi cho giảng viên.

Lớp học được trang bị đầy đủ tiện nghi phòng học, giúp các bạn thoải mái trong suốt 2 tiếng liên tục mỗi buổi học.

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên/huấn luyện viên tại U Academy đều là những nhân sự đang nắm các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực digital marketing tại thị trường Việt Nam.

U Academy luôn sẵn sàng hợp tác với các giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm cũng như mong muốn được chia sẻ lại với học viên tại U Academy.

MR QUỐC HƯNG (HUGH)

HEAD OF MARCOM
at Ureka Media

Anh NGUYỄN BÁ TRỌNG

MANAGER OF MEDIA INNOVATION

Anh NGUYỄN LONG NHẬT

Former MEDIA PERFORMANCE LEADER at Max Group

MS NG. KHẮC THÙY AN

Former HEAD OF MARKETING at Wefit

MR QUỐC HƯNG (HUGH)

HEAD OF MARCOM
at Ureka Media

Anh NGUYỄN BÁ TRỌNG

MANAGER OF MEDIA INNOVATION

Anh NGUYỄN LONG NHẬT

Former MEDIA PERFORMANCE LEADER at Max Group

MS NG. KHẮC THÙY AN

Former HEAD OF MARKETING at Wefit